mediation

Caro Vida - Anita Verstegen

Wil je graag (weer) samen een normaal gesprek met elkaar kunnen voeren, afspraken maken en de onderlinge relatie verder uitbouwen? Wil je inzicht verwerven in communicatiepatronen en/of handvatten hebben om de onderlinge verhoudingen ontspannen te houden? Kies dan voor mediation.

Mediation is een vorm van bemiddeling door een hiervoor speciaal opgeleide deskundige gespreksbegeleider – een mediator – om tot een oplossing van een (dreigend) geschil te komen. Vaak is het zo dat een mediator als derde aanwezig is in een gesprek tussen twee partijen die onderling een geschil ervaren of waar de communicatie niet of niet (meer) goed verloopt. Een mediator trekt geen partij, is te allen tijde neutraal en is deskundig op het proces.

De mediator leidt het gesprek en zorgt ervoor dat partijen bereid en in staat zijn naar elkaar te luisteren en in staat worden gesteld op zoek te gaan naar oplossingen. Meestal vindt mediation plaats tussen twee partijen; (zakelijke) partners en collega’s bijvoorbeeld. Mediation kan ook plaatsvinden met meerdere betrokkenen, zoals bij werkteams en families soms het geval is. In een dergelijke situatie wordt vaak eerst met de partijen afzonderlijk een gesprek gevoerd.

Alle gesprekken vinden plaats binnen een vertrouwelijke setting. Deze vertrouwelijkheid zorgt ervoor dat alle betrokkenen open en eerlijk kunnen spreken zonder dat ze daarop later worden afgerekend.

Mijn ervaring is dat mediation echtscheidingen, rechtzaken, bezwaar- en ontslagprocedures kan voorkomen. Met mediation kunnen verhoudingen worden hersteld en/of kan worden gezorgd voor behoud van de relatie.

Loop je vast in jullie gesprekken? Onderneem vandaag nog actie en neem contact met mij op.

Stel hier je vraag.