familie & (stief)gezin

Caro Vida - Anita Verstegen

Problemen in een partnerrelatie komen veel voor. Vaak wordt dit veroorzaakt door zogenaamd oud zeer uit een andere relatie of uit het gezin van afkomst. Meestal sluimert dit al een tijdje en loopt de emmer over omdat er iets is gebeurd in de relatie wat veel impact heeft. Denk hierbij aan de komst van een kindje, het overlijden van een ouder, geldzorgen of overspel.  

Een andere oorzaak van problemen is de poging tot het samenvoegen van twee halve gezinnen tot een (stief)gezin of het creëren van een gezin door na de scheiding te gaan samenwonen met je nieuwe relatie die geen kinderen heeft. Liefde overwint helaas niet alles en uit de statistieken blijkt dat veel van deze pogingen stranden. Heel jammer omdat er met de juiste hulp en begeleiding veel te winnen valt.

Regelmatig is het verschil van inzicht in de opvoeding van de kinderen een belangrijke bron van ruzie tussen ouders onderling en tussen ouders en kinderen. Met name wanneer de kinderen in de puberteit komen, kan het tussen ouders en binnen het gezin soms erg uit de hand lopen en bijna ondraaglijk worden. Veelal zie je dat ouders onderling en in relatie tot de kinderen vastlopen in hun communicatie door het onbewust vasthouden aan oude patronen.

Ook in gezinnen waarbij de kinderen niet meer thuis wonen kan onenigheid ontstaan. Zelfs (of juist) op latere leeftijd. Aanleiding is vaak ziekte of de dood van een ouder en/of de verdeling van een erfenis. Ook hier speelt oud zeer binnen het gezin van afkomst veelal een belangrijke rol.

Mocht je de indruk hebben dat er sprake is van een stoornis binnen het autisme spectrum, ADHD, narcisme of borderline persoonlijkheidsstoornis dan zal het aangaan van mediation of relatiecoaching lastig zijn. De ervaring leert dat vooral de partner zonder stoornis of ADHD problemen ervaart in de relatie. Schroom niet om contact op te nemen om jouw hulpvraag te bespreken.

Ook al lijkt de situatie soms hopeloos, toch kan mediation/relatietherapie helpen om weer tot elkaar te komen en vertrouwen te krijgen in de relatie, het gezin en de toekomst. Goede communicatie is hierbij het toverwoord; luisteren naar en begrip voor de ander alsmede het vermogen samen problemen op te lossen.

Loop je vast in jullie gesprekken? Onderneem vandaag nog actie en neem contact met mij op.

Stel hier je vraag.