Caro Vida

mediation - samen in gesprek

Wil je graag (weer) samen een normaal gesprek met elkaar voeren, afspraken kunnen maken en de onderlinge relatie verder uitbouwen? Wil je inzicht verwerven in communicatiepatronen en/of handvatten hebben om de onderlinge verhoudingen ontspannen te houden?

Mediation - conflictbemiddeling - relatietherapie

(samengestelde) Gezinnen en ouderschapsrelaties na scheiding

Als je er onderling niet goed uit komt, de relatie dreigt onherstelbaar beschadigd te raken en er is daardoor veel spanning en stress voor kinderen, ouders en /of omgeving, dan kan gespecialiseerde begeleiding uitkomst bieden. Ik bied deze begeleiding door middel van mediation en relatietherapie.

Vaak spelen emoties van een of beide partijen een belangrijke rol in het conflict. Hierdoor is het moeilijker om op een rustige manier met elkaar te kunnen praten. Er heerst wantrouwen, partijen verharden in hun standpunten en vinden het lastig om naar elkaar te luisteren. In het mediationtraject of de relatietherapie  gaan we kijken hoe we het begrip naar elkaar kunnen herstellen zodat het gesprek weer beter gaat. Dan kan er over de oplossing van het probleem worden gesproken. Vaak wordt een mediationtraject gestart met individuele gesprekken om het probleem af te tasten en om vertrouwen te krijgen in de mediator.

Voorbeelden van conflicten zijn

  • slechte onderlinge communicatie ex partners eventueel in combinatie met het wezenlijk verschillen van ieders invulling van het vastgestelde ouderschapsplan
  • verbroken of verstoorde relaties tussen ouder en kind, bijvoorbeeld na echtscheiding of overlijden andere ouder
  • ruzie tussen broers/zussen, bijvoorbeeld na verdeling van de erfenis of overlijden ouder(s)
  • verbaal en non-verbaal geweld door drank- druggebruik van partners/ouders of andere gezinsleden
  • wezenlijke verschillen in wijze van opvoeding kinderen of bemoeienis in de opvoeding door andere gezinsleden/familieleden

Ik werk als familieregister mediator samen met andere (kinder-) therapeuten en mediators. In overleg kan ervoor worden gekozen met twee of meer deskundigen samen te werken.

Werkrelaties en onderlinge verhoudingen op de werkvloer

Zie hiervoor www.jezelfdebaas.nu.

certificering

kwaliteit

Mijn praktijk voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het MfN, de RBCZ en de VIT. Ik sta ingeschreven bij de Mediatorsfederatie als registermediator,  familieregistermediator en arbeidsregistermediator. Op deze manier ben ik ook geregistreerd bij de Raad voor rechtsbijstand en bij bureau Mediation van Rechtbank Noord Oost Brabant.

tarieven

Mediation - tarief per uur € 157,40 incl btw.
Instaptarief eerste gesprek (max 2 uur) € 90,75 incl. btw p.p..

Vanaf 1 januari 2017 betaal je direct na de bijeenkomst het verschuldigde bedrag contant of via pin in de praktijk.

Soms komt iemand in aanmerking voor een toevoeging; dit is een vorm van subsidie voor het inschakelen van een mediator. Dit kan als je jaarinkomen binnen een bepaalde grens blijft. Informeer hiernaar als je contact opneemt.